Koncertsalen Alsion råder over en række pladser til kørestolsbrugere.

De fleste arrangører og billetudbydere skilter i deres billetsalg på nettet tydeligt med, hvor du kan vælge en plads til kørestol. I disse tilfælde klikker du blot på den ønskede kørestolsplads og fortsætter bestillingen af billetter.

Fremgår disse pladser ikke af den pågældende hjemmeside, eller drejer det sig om et gratis arrangement eller en forestilling med frit sædevalg, da kontakter du koncertsalen scenemester Søren Knudsen på tlf. 40 68 01 02.

Er du gangbesværet eller bare ikke glad for trapper
For at sikre bedst muligt udsyn fra alle tilskuerpladser er de fleste stolerækker placeret på hvert sit niveau. Det medfører en række trapper med en del trin.

Er du ikke glad for at gå på trin, så gør du klogt i at vælge rækkerne 1 - 10, når du bestiller billetter. Disse rækker er på plant gulv. Række 11 og 12 har et lavt trin hver på cirka 10 centimeter. Du skal gå på trin til alle andre stolerækker, med mindre du har ret til en kørestolsplads på række 26.

Række 1 - 12 er placeret ud for indgang 0. Her tager du elevatoren i indgangs-foyeren og trykker på 0.