Fonden Koncertsalen Alsion

Fonden Koncertsalen Alsion ejer og driver Koncertsalen Alsion. Udlejningen af Koncertsalen Alsion skal først og fremmest ske til musikkulturelle formål og undervisningsformål.

Direktør Martin Nørbæk: tlf. +45 40 81 38 59
Fondens cvr nr . 27722482

Fondbestyrelsens medlemmer

Ole Balle Pedersen, Formand i Fonden Koncertsalen Alsion, født den 18. maj 1942, indvalgt i marts 2007 af bestyrelsen for Fonden Koncertsalen Alsion, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Medlem af bestyrelsen i B4F s.m.b.a.

Mads Thomsen, Næstformand i Fonden Koncertsalen Alsion, Økonomichef Bitten & Mads Clausen’s Fond, Direktør CIE-Ejendomsselskab P/S, indvalgt af Ejerforeningen for Alsion, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025.

Nikolaj Andersen, Musikchef, født den 7. november 1965, indvalgt i april 2015 af Sønderjyllands Symfoniorkester, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025.

Marie Cathrine Petersen, født den 25. april 1955, udpeget til bestyrelsen februar 2023 af Sønderborg Teaterforening, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Formand for bestyrelsen i Sønderborg Teaterforening, Sønderborg

Horst-Günter Rubahn, Direktør, født den 21. september 1959, indvalgt i april 2014 af Syddansk Universitet, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Medlem af bestyrelsen i Mekatronisk Selskab, iFabrikken, NiNA og Mads Clausen Institut.

Jes Johansen, Eventchef i Kultur i Syd, født den 14. marts 1961, indvalgt i august 2010 af Kultur i Syd, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Formand for bestyrelsen i Fonden Mølleparken. Næstformand på Bernstofminde Efterskole. Bestyrelsesmedlem i Eventkontoret.

Morten Skovmand Fogh, Chef for Kultur, Idræt og Fritid, Sønderborg Kommune, født 1. august 1959, udpeget til bestyrelsen i 2023, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Næstformand i folkBALTICA.

Sarah Maria Grønbæk, født 15. oktober 1967, indvalgt af Sønderborg Kommune primo 2022, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025

Jesper Kock, født 13. marts 1982, indvalgt af Sønderborg Kommune primo 2022, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025

Fondens vedtægter

2023 04 25 udfyldt skema for God Fondsledelse

2022 04 25 udfyldt skema for God Fondsledelse ny

2021 04 26 udfyldt skema for god fondsledelse

2020 04 27a udfyldt skema  for god fondsledelse