Fonden Koncertsalen Alsion

Fonden Koncertsalen Alsion ejer og driver Koncertsalen Alsion. Udlejningen af Koncertsalen Alsion skal først og fremmest ske til musikkulturelle formål og undervisningsformål.

Direktør Martin Nørbæk: tlf. +45 40 81 38 59
Fondens cvr nr . 27722482

Fondbestyrelsens medlemmer

Ole Balle Pedersen, formand, født den 18. maj 1942, indvalgt i marts 2007 af bestyrelsen for Fonden Koncertsalen Alsion, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Medlem af bestyrelsen i B4F s.m.b.a.

Nikolaj Andersen, musikchef, født den 7. november 1965, indvalgt i april 2015 af Sønderjyllands Symfoniorkester, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025.

Frede Jensen, født den 9. maj 1945, indvalgt i oktober 2012 af Sønderborg Teaterforening, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Formand for bestyrelsen i Sønderborg Teaterforening, Sønderborg Produktionshøjskole og Uddannelsesfonden for Nordals.

Horst-Günter Rubahn, direktør, født den 21. september 1959, indvalgt i april 2014 af Syddansk Universitet, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Medlem af bestyrelsen i Mekatronisk Selskab, iFabrikken, NiNA og Mads Clausen Institut.

Jes Johansen, Direktør og eventchef i Kultur i Syd, født den 14. marts 1961, indvalgt i august 2010 af Kultur i Syd, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Formand for Fonden Mølleparken. Medlem af bestyrelsen for Idrætshøjskolen i Sønderborg, Eventkontoret ApS, Event Fonden og GreenCup Aps.

Mads Thomsen, Økonomichef i Bitten & Mads Clausens Fond, født den 8. december 1973, udpeget af Ejerforeningen for Alsion, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Direktør og bestyrelsesmedlem i en række Fondens datterselskaber samt tillige bestyrelsesmedlem i Fonden til fremme af elitesport og kultur i Sønderjylland samt Sønderjysk Elitesport A/S.

Nicolai Dupont Heidemann, Direktør for Kultur og Erhverv, Sønderborg Kommune, født den 8. juni 1973, indvalgt i bestyrelsen i august 2020, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025. Medlem af bestyrelsen for Ejerforeningen Rosengade 2.

Sarah Maria Grønbæk, født den 15. oktober 1967, indvalgt af Sønderborg Kommune januar 2022, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025

Jesper Kock, født den 13. marts 1982, indvalgt af Sønderborg Kommune januar 2022, nuværende valgperiode udløber ultimo 2025

Fondens vedtægter

2022 04 25 udfyldt skema for God Fondsledelse ny

2021 04 26 udfyldt skema for god fondsledelse

2020 04 27a udfyldt skema  for god fondsledelse