Book koncertsalen

Koncertsalen Alsion kan rumme stort set enhver type arrangement. 

Prisen for at leje Koncertsalen Alsion er 19.600 kroner per arrangement. Det inkluderer det forhåndværende lyd og lys, rengøring, billetkontrollørerne, "Rødskjorter" og brug af backstageområder.

Er der brug for ekstra sceneafdækning/scenepodier oven på det nuværende scenegulv, og skal scenen skrues fast i gulvet, er lejen 23.600 kroner per arrangement. Er der brug for orkestergrav, det vil sige at samtlige stole og forskudte gulvniveauer for række 1 - 12 fjernes, koster det ligeledes 23.600 kroner.

Bemærk: Koncertsalen Alsion er en scene, man lejer. Koncertsalen må ikke selv arrangere shows og koncerter.

Kontakt os for at høre mere.