Fonden Koncertsalen Alsion

Fonden Koncertsalen Alsion ejer og driver Koncertsalen Alsion. Udlejningen af Koncertsalen Alsion skal først og fremmest ske til musikkulturelle formål og undervisningsformål.

Direktør Poul Valdemar Nielsen: tlf. 50 50 14 45
Fondens cvr nr . 27722482

Fondbestyrelsens medlemmer

Ole Balle Pedersen, formand, født den 18. maj 1942, indvalgt i marts 2007 af bestyrelsen for Fonden Koncertsalen Alsion, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Medlem af bestyrelsen i B4F s.m.b.a.

Nikolaj Andersen, musikchef, født den 7. november 1965, indvalgt i april 2015 af Sønderjyllands Symfoniorkester, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021.

Frede Jensen, født den 9. maj 1945, indvalgt i oktober 2012 af Sønderborg Teaterforening, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2022. Formand for bestyrelsen i Sønderborg Teaterforening, Sønderborg Produktionshøjskole og Uddannelsesfonden for Nordals.

Horst-Günter Rubahn, direktør, født den 21. september 1959, indvalgt i april 2014 af Syddansk Universitet, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Medlem af bestyrelsen i Mekatronisk Selskab, iFabrikken, NiNA og Mads Clausen Institut.

Jes Johansen, eventchef i Kultur i Syd, født den 14. marts 1961, indvalgt i august 2010 af Kultur i Syd, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Formand for bestyrelsen i Fonden Mølleparken. Næstformand på Bernstofminde Efterskole. Bestyrelsesmedlem i Eventkontoret.

Hans Chr. Ray Pedersen, født den 29. januar 1949, indvalgt i marts 2007 af Sønderborg Kommune, genvalgt, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Medlem af bestyrelsen i Sønderborg Musikråd.

Nicolai Dupont Heidemann, Direktør for Kultur og Erhverv, Sønderborg Kommune, 47 år, indvalgt i bestyrelsen i 2020. Medlem af bestyrelsen for Ejerforeningen Rosengade 2.

Aase Nyegaard, formand for Teknik- og Miljøudvalget, født den 8. juni 1951, indvalgt af Sønderborg Kommune, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Medlem af Økonomiudvalget, bestyrelsesmedlem i Sønderborg Kraftvarmeværk I/S, Sønderborg Havneselskab A/S og Hofrådens Hus

Mads Thomsen, økonomichef Bitten & Mads Clausen’s Foundation, indvalgt af Ejerforeningen for Alsion, nuværende valgperiode udløber ultimo 2021. Medlem af Fonden til fremme af elitesport og kultur i Sønderjylland.

Fondens vedtægter

2020 04 27a udfyldt skema  for god fondsledelse