Book koncertsalen

Koncertsalen Alsion kan rumme stort set enhver type arrangement. 

Prisen for at leje Koncertsalen Alsion er 19.600 kr. pr. arrangement. Det inkluderer det forhåndværende lyd og lys, rengøring, billetkontrollørerne, "Rødskjorter" og brug af backstageområder.

Er der brug for ekstra sceneafdækning/scenepodier oven på det nuværende scenegulv, og skal scenen skrues fast i gulvet, er lejen 23.600 kr. per arrangement.

Kontakt os for at høre mere.